Results 1 - 25 of 29 for Zhao, Tao,
Sorted by  Relevance | Date | Title | Author

Refine by:

Loading Facets...
Related Searches
Loading Tags...
Shun Li and the poet / Film Movement presents a Jolefilm and Æternam Films production in collaboration with Rai Cinema in coproduction with Arte France Cinéma ; story by Andrea Segre ; produced by Francesco Bonsembiante and Francesca Feder ; directed by Andrea Segre
DVD | 2013

Additional actions:

Shan he gu ren = Mountains may depart / Shanghai dian ying (ji tuan) you xian gong si, Beijing xi he xing hui ying ye you xian gong si, MK Productions, Beijing run jin tou zi you xian gong si, Ofisu Kitano ; jian zhi, Shishan Shangsan ; bian ju/dao yan, Jia Zhangke / Shanghai Film Group Corporation, Xstream Pictures (Beijing), MK Productions, Beijing Runjin Investment, Office Kitano ; producer, Shozo Ichiyama ; screenwriter & director, Jia Zhang-ke
DVD | 2016

Additional actions:

Xi you ji nuer guo = The monkey king 3 / Filmko Pictures (Hong Kong) Co., Limited ; Shanghai Hanna Pictures Limited ; screenplay by Elvis Man ; produced and directed by Soi Cheang
DVD | 2018

Additional actions:

Jia Zhang-ke, a guy from Fenyang = Fenyang xiaozi Jia Zhangke / VideoFilmes presents ; directed by Walter Salles ; producer, Zhang Dong Jia Zhang-ke, a guy from Fenyang = 汾阳小子贾樟柯 / VideoFilmes presents ; directed by Walter Salles ; producer, Zhang Dong
DVD | 2016

Additional actions:

A touch of sin / Kino Lorber, Xstream Pictures (Bejing), Office Kitano, Shanghai Film Group Corporation ; produced by Shozo Ichiyama ; written & directed by Jia Zhangke
Blu-ray | 2014

Additional actions:

Shijie = The world / Office Kitano, Lumen Films and Xstram Pictures in association with Bandai Visual, Tokyo FM, Dentsu, TV Asahi, Bitters End, Shanghai Film Studio, China Film Coproduction Corporation, a film by Jia Zhangke ; directed by Jia Zhangke
DVD | 2006
close
check availability

Items

Location Call No. Status URL
Wethersfield Public Library - DVDs DVD W Check Shelf

Additional actions:

Ren xiao yao / Unknown pleasures / Office Kitano, Lumen Films, E-Pictures present ; a T-Mark, Inc., Hu Tong Communication production ; in association with Bitters End ; producers, Shozo Ichiyama, Li Kit-ming ; director/scriptwriter, Jia ZhangKe ; a film by Jia ZhangKe {21301f}{305c26}遥 [videorecording] / a New Yorker Films release ; Office Kitano, Lumen Films, E-Pictures present ; a T-Mark, Inc., Hu Tong Communication production ; in association with Bitters End ; 监制 市山尚三, 李杰明 ; 贾樟柯作品 ; 编剧, 导演贾樟柯 = Unknown pleasures / Office Kitano, Lumen Films, E-Pictures present ; a T-Mark, Inc., Hu Tong Communication production ; in association with Bitters End ; producers, Shozo Ichiyama, Li Kit-ming ; director/scriptwriter, Jia ZhangKe ; a film by Jia ZhangKe
DVD | 2004

Additional actions:

Detective dee : the four Heavenly kings / Huayi Brothers Pictures Ltd., CKF Pictures, Huayi Brothers Pictures International Ltd. present ; producers, Zhang Dajun, Chang Chia Lu, T.K. Yang, Tao Kun ; screenplay by Chen Kuofu, Tsui Hark, Chang Chialu ; director, Tsui Hark
Blu-ray | 2018

Additional actions:

267 wan hao chi de mian / Yang tao mei shi bian ji bu zhu bian 267碗好吃的面 / 杨桃美食编辑部主编
Book | 2015

Additional actions:

Tao jia xiao tu = The runaway bunny / Magelite Huaizi Bulang zhu ; Wang Tiantian yi ; Ka Xiao N hui 逃家小兔 = The runaway bunny / 玛格丽特・怀兹・布朗 著 ; 王甜甜译 ; 卡小N 绘
E-Book | 2013

Additional actions:

 1   2   next 
 
 
Back to top